• sementeira
 • Establécense as bases reguladoras das axudas para a utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia, tendo como finalidade:

  a) Promover a utilización de maquinaria e equipamentos de carácter agropecuario en réxime asociativo.

  b) Fomentar a introdución de novas tecnoloxías no emprego de maquinaria e equipamentos.

  c) Racionalizar os custos de mecanización, incrementar os mecanismos de seguranza no traballo, reducir as emisións contaminantes e fomentar o aforro enerxético, na procura dunha mellora da calidade de vida no medio rural.

  Poderán ser beneficiarios:

  a) As cooperativas agrarias que teñan como obxecto social prioritario a adquisición e a utilización de maquinaria de carácter agropecuario en común, denominadas convencionalmente cooperativas de utilización de maquinaria agrícola(CUMA), as sociedades agrarias de transformación(SAT), que teñan como obxecto social prioritario a utilización de maquinaria de carácter agropecuario en común, e as cooperativas agrarias con sección específica de maquinaria agrícola segundo o artigo 9 da Lei 5/1998, do 18 de decembro (DOG núm. 251, do 30 de decembro), de cooperativas de Galicia.

  b) O resto das cooperativas agrarias que adquiran maquinaria e equipamentos de carácter agropecuario para prestaren servizos aos seus socios.

  c) As cooperativas de explotación comunitaria da terra de 5 ou menos anos de antigüidade e as SAT procedentes da fusión de, polo menos, dúas explotacións, nos 10 anos posteriores á súa constitución.

  O prazo de presentación de solicitudes remata o 2 de febreiro: http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170102/AnuncioG0426-261216-0002_gl.pdf

   

  Rúa Río Arnoia, N° 12,
  Edificio Multicentro, Local 20
  32630 - Xinzo de Limia - Ourense
  Tlf./Fax: 988 68 05 21 - 616 76 48 05
  adegalxinzo@gmail.com